Co je re-use a re-use centrum?

Re-use centrum Ústí nad Labem, z.s.

Jsme nezisková enviro-sociálně odpovědná organizace, zaměřená na podporu udržitelnosti, zejména předcházením vzniku odpadů, pomoc s vybavováním domácností osob v obtížné životní situaci, environmentální osvětu a rozvoj komunitního života.

Přijímáme funkční věci, které jejich majitelé již nevyužijí, a nabízíme je široké veřejnosti buď prodejem za symbolické ceny, nebo formou sociální pomoci v nouzi.

Re-use znamená opětovné použití. Re-use centrum je místo, kde lze odložit věci, které již někomu dosloužily, ale jsou zároveň plně funkční, v uživatelsky dobrém stavu a mohou ještě sloužit novému příjemci.

Re-use centra usilují o předcházení vzniku odpadu a vrací předměty do oběhu.

Odnesením nepotřebných věcí do re-use centra nebo nákupem věcí v re-use centru lze pomáhat násobně – lidem i životnímu prostředí.

Sdílení věcí je ověřený způsob snižování dopadu našeho stylu života na životní prostředí.

Doplňkovou činností našeho centra jsou rozmanité akce s „udržitelnou“ tématikou. Aktuální informace, termíny akcí, reporty z aktivit, změny otvírací doby apod. jsou k dispozici na facebookové stránce Re-use centra.

Aktivity Re-use centra jsou saturovány z darů, vkladů členů spolku, neziskových projektů a doplňkového prodeje, z velké části stojí na dobrovolnické práci.

Výroční zpráva RUCe Ústí nad Labem 2023

Pravidla příjmu a výdeje věcí

Příjem darů je možný nejlépe po předchozí domluvě přes FB Messenger ReUse-CEntrum nebo na čísle +420 775 255 025 (Karolína). Větší objemy darů či rozměrnější předměty lze po dohodě vyzvednout přímo u dárce.

Objemnější věci a nábytek nemůžeme z kapacitních důvodů přijímat. Nabídky a poptávky nábytku či rozměrnějších věcí se uskutečňují pouze v případě přímého předání konkrétním klientům v rámci sociální hmotné podpory.

Držitelům dočasné ochrany a osobám v hmotné nouzi poskytujeme základní vybavení domácnosti a potřebné oblečení s 50% slevou, v mimořádných situacích nebo v rámci podpořených neziskových programů zdarma. Podmínkou poskytování sociální pomoci je registrace a u osob v hmotné nouzi i potvrzení potřebnosti od sociálního pracovníka a jeho spolupráce při výběru a výdeji věcí. Registrační formuláře jsou k dispozici v otvírací době u služby v centru.

Odběr a výdej zboží formou přímé výměny (tzv. swap) v běžné otvírací době již není možný. Termíny swapů aktualizujeme prostřednictvím facebookové stránky.

Co přijímáme

Přijímáme čisté a funkční oblečení, kuchyňské potřeby, drogistické zboží, hračky a další vybavení domácnosti. Věci přijímáme formou daru, nevykupujeme je.

Jak se k nám dostanete